A www.levaiantal.hu honlap üzemeltetője: Dr. Lévai Antal

E-mail: levai@ntal.hu

Facebook: www.facebook.com/dr.levai.antal

A tárhely-szolgáltató neve, elérhetősége: UFO-Tech Kft.

A www.levaiantal.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) található tartalom, különösen, de nem kizárólag a fotóművészeti alkotások, az egyéb fényképek, a cikkek, a tanulmányok, az egyéb írások, a logó és a grafikai elemek, a számítógépi programalkotás, a forráskódok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) rendelkezései alapján szerzői jogi védelem alá tartozó alkotások. Ezen alkotások tekintetében a szerzői jog a művek alkotóját, dr. Lévai Antalt (a továbbiakban: Jogtulajdonos) illeti.

A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Az Szjt. eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető.

A Jogtulajdonossal kötött felhasználási szerződés hiányában tilos a Honlap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, másolni, többszörözni, átdolgozni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni.

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Jogtulajdonos haladéktalanul megteszi a szükséges polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású jogi lépéseket.